مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک

روز دانشجو را به همه شما دانشپذیران عزیز مجتمع فنی ونک تبریک عرض می نماید.

 %۲۰ تخفیف ویژه 
از تاریخ ۱۵ الی ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹
برای تمامی دوره ها