مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک موفق به کسب عنوان برترین نمایندگی تهران از حیث کارکرد برای دومین سال متوالی شد. از شما دانشجویان و هنرجویان گرامی، بخاطر حسن اعتمادتان به این مجموعه سپاسگزاریم.

امید است به یاری خداوند منان و همراهی شما عزیزان، همواره در مسیر رشد و تعالی گام برداریم و در ارائه خدمات به نحوی شایسته تر بکوشیم.