جشنواره سمینارهای رایگان تابستان 98
مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک


کارگاه باکس دوزی
98/04/21_ 09:00 الی 17:00
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109
سمینار رایگان معماری
98/04/25_ 17:00 الی 20:00
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.
114
سمینار رایگان هوش کلامی
عصای معجزه گر
98/05/02_ 17:00 الی 19:00
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.
102

ورک شاپ (جنسیت سازی)
98/05/03_ 16:00 الی 19:00
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.209
ورک شاپ (جنسیت سازی)
98/05/09_ 16:00 الی 19:00
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109
ورک شاپ (دوخت مانتو)
98/05/16_ 15:00 الی 19:00
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.209
ورک شاپ (دوخت مانتو)
98/06/04_ 15:00 الی 19:00
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109
ورک شاپ (سوزن دوزی)
98/06/07_ 15:00 الی 17:00
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.209
سمینار رایگان افزایش شانس استخدام با مهارتهای IT
بزودی
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.120,113

پرفورمنس زنده طراحی
فیگور در فشن

رایگان
بزودی
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109


یک ایده، یک استارت آپ
رایگان
بزودی
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109

 
سمینار رایگان
جایگاه مایکروسافت در شبکه
بزودی
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.
120,113
 
سمینار رایگان هک و امنیت
بزودی
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.120,113


 
 
ورک شاپ (دوخت سنتی)
بزودی
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.209
سمینار رایگان معرفی
رشته طراحی مد و لبا
س
98/03/22 _ 16:00 الی 18:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109

 
کارگاه بازاریابی در اینستاگرام
98/02/26_ 13:00 الی 18:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.102