جشنواره سمینارهای رایگان زمستانه 97

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک


کارگاه آموزشی
استفاده از فلاش های اسپیدلایت

برگزار شد
97/12/23_ 11:00 الی 15:00
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.110


شوی لباس و اکسسوری
97/12/22_ 10:00 الی 20:00 
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109,112

شوی سفید
97/12/10_ 16:00 الی 21:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109,112

نشست عکاسانه
نشست هفتم
97/12/14_ 17:00 الی 20:00
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.110

 سمینار رایگان
معرفی رشته طراحی مد و لباس
97/11/16_ 15:00 الی 17:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109


 سمینار رایگان
آشنایی با کلیت مجازی سازی
97/11/10_ 18:00 الی 20:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.205,211


 سمینار رایگان
تولید بازی های موبایل
( با موتور یونیتی )
97/10/19_ 17:00 الی 19:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.113سمینار رایگان
معرفی متد های الگو سازی و مولاژ
97/10/10_ 16:00 الی 18:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109


سمینار رایگان
ساخت تیزرهای تبلیغاتی
97/09/20_ 16:00 الی 18:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.111


سمینار رایگان
گریم
97/09/29_ 16:00 الی 18:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.111


سمینار رایگان
مهاجرت و مدرک زبان
97/08/24_ 16:00 الی 18:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.208