مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک دوره اموزش کودک نوجوان
مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک دوره اموزش کودک نوجوان

دپارتمان کودک و نوجوان
نمایندگی ونک
دپارتمان کودک و نوجوان
نمایندگی نارمک
زبان زبان
فنی و مهندسی فنی و مهندسی
گرافیک و انیمیشن گرافیک و انیمیشن
سینمای دیجیتال سینمای دیجیتال
ICT ICT
وب و برنامه نویسی فرهنگ و هنر
شبکه و سخت افزار  تلفن تماس
    نمایندگی ونک
تلفن تماس 
نمایندگی نارمک
88889796
داخلی 107
77203060
داخلی 205