مجتمع فنی تهران برنامه نویسی وب


مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک
مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

دپارتمان وب و برنامه نویسی
نمایندگی ونک
دپارتمان وب و برنامه نویسی
نمایندگی نارمک
برنامه نویسی مقدماتی برنامه نویسی مقدماتی
C# Programming C# Programming
Python,C Python,C
SQL Server SQL Server
Smart Device Programming Smart Device Programming
Java Java
طراحی وب سایت طراحی وب سایت
SEO SEO

 تلفن تماس
    نمایندگی ونک
تلفن تماس 
نمایندگی نارمک
88889796
داخلی 113
77203060
داخلی 205

مجتمع فنی تهران شبکه سخت افزار


دپارتمان شبکه و سخت افزار
نمایندگی ونک
دپارتمان شبکه و سخت افزار
نمایندگی نارمک
مایکروسافت مایکروسافت
لینوکس لینوکس
امنیت شبکه امنیت شبکه
میکروتیک میکروتیک
سیسکو سیسکو
+Network Network+


تلفن تماس
    نمایندگی ونک
تلفن تماس 
نمایندگی نارمک
88889796
داخلی 120
77203060
داخلی 205