راهنمایی و توضیح مقررات آموزشی مجتمع فنی تهران

1- داوطلبان باید توجه داشته باشند که دقیقاً بر اساس اطلاعات درج شده در فرم ثبت نام اسامی آنها درکلاس ها ثبت خواهد شد. لذا خواهشمند است که نسبت به تکمیل فرم نهایت دقت را مبذول فرمایند.

2- داوطلبان باید با توجه به موارد ارائه شده در فرم اطلاعیه ، شهریه خود را به طور دقیق محاسبه و واریز نمایند، بدیهی است مسئولیت هرگونه اشتباه بر عهده دانش پذیران خواهد بود.

3- به داوطلبان عزیز تأکید می شود که هنگام ثبت نام، در تعیین (دروس) مورد نظر و ساعات کلاس ها دقت لازم را مبذول دارند، در غیر اینصورت مجتمع از تغییر درس یا تعویض ساعات کلاس جداً معذور است.

4- تشکیل کلاس ها در هر رشته یا دوره منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاس می باشد.

5- دانش پذیران مسئول حفظ و نگهداری تجهیزاتی هستند که در کلاس و یا دیگر اماکن مجتمع در اختیارشان قرار میگیرد و در صورت ایجاد هر گونه خسارت ملزم و متعهد به جبران آن می باشند.

6- به دلیل تنوع ساعات و دروس، دانش پذیر موظف است در طول مدت آموزشی طبق برنامهریزی دپارتمان مربوطه در کلا س ها حضور یابد و عدم حضور وی مانع تشکیل کلاس نخواهد شد.

7- همراه داشتن کارت تحصیلی هنگام ورود به مجتمع در زمان برگزاری و کلیه آزمون ها الزامی است.

8- حد اکثر زمان غیبت موجه در هر درس چهار هفدهم ساعات آن درس می باشد، در غیر اینصورت دانش پذیر از شرکت در (آزمون پایان دوره و صدور گواهینامه در دوره های آزاد) محروم خواهد شد.


حوادث قهریه (فورس ماژور):
 
در زمان بروز حوادث غیر مترقبه و پیش بینی نشده و بروز اشکالاتی که ادامه و انجام کار را به هر دلیلی غیر ممکن می سازد، تعهدات طرفین "کان لم یکن" تلقی و هیچ ادعایی به یکدیگر نخواهند داشت.
 
موارد مالی
 
1- تخفیف ارائه شده در آیین نامه تخفیفات، تنها به شرط تسویه در هنگام ثبت نام و یا حداکثر تا روز شروع دوره قابل استفاده می باشد.

2- انصراف و انتقال حداکثر یک روز پیش از شروع کلاس: استرداد 90% شهریه از سوی مجتمع فنی تهران.

3- انصراف و انتقال در روز شروع کلاس و قبل از گذشت 20% کل ساعات کلاس : استرداد 70% شهریه از سوی مجتمع فنی تهران.

4- انصراف و انتقال پس از گذشت 20% کل ساعت درس: عدم استرداد شهریه.

5- در صورت انصراف و انتقال دانش پذیر یا عدم تشکیل کلاس، مبالغ متعلقه به صورت چک یا نقدی براساس ضوابط مجتمع فنی تهران و حداکثر 10 روز بعد از تاریخ انصراف یا انتقال قابل پرداخت می باشد.
تبصره: کلیه موارد درج شده در بالا، شامل دوره های پکیج نیز خواهد بود.

6- تغییر کلاس از یک دپارتمان به دپارتمان دیگر مشمول آیین نامه انصراف است.

7- در صورتی که انصراف یا تغییر کلاس در روز ثبت نام و تا قبل از پایان وقت اداری باشد مشمول کسر شهریه نمی شود.

8- انصراف و تغییر کلاس فقط در همان ساختمان محل ثبت نام میسر است.

9- درصورت به حد نصاب نرسیدن کلاس(با تعداد کمتر از 5 نفر) دوره بصورت نیمه خصوصی و با 50% زمان اعلام شده برگزار می گردد.

آئین نامه آزمون های پایان دوره:


الف) دانشپذیرانی که در آزمون های پایان دوره (آنلاین) موفق به اخذ نمره قبولی نشده اند بایستی 250/000 ریال جهت شرکت درآزمون مجدد آنلاین پرداخت نمایند.
ب) هنرجو موظف است طبق روز و ساعت مشخص شده توسط مجتمع فنی تهران در آزمون شرکت نماید، در غیر این صورت مدرکی برای ایشان صادر نخواهد گردید.
ج) تغییر در زمان آزمون مجدد (اعم از روز و ساعت) حداکثر تا یک هفته قبل از آزمون امکان پذیر می باشد.
د) در صورت انصراف و یا عدم شرکت در آزمون ، هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.