برنامه سمینارهای سال 97

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک
و
مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک

سمینار رایگان
گریم متعادل سازی
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.111

سمینار رایگان
ساخت موشن گرافیک
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.111

 
سمینار رایگان
مراقبت پوست مو زیبایی
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.107

 
سمینار رایگان
فشن ویکند کمد
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109


سمینار رایگان
گلدوزی با چرخ
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109

 
سمینار رایگان
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک
77203060
Ext.204

سمینار رایگان
چگونه به برنامه نویس تبدیل شویم
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.113


سمینار رایگان
عکاسی در معماری
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.111

سمینار رایگان
ساخت موشن گرافیک
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.111