بستن

بهداشت

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد

دوره آموزش کمکهای اولیه


با توجه به اهمیت امر امداد رسانی و در راستای تامین نیروی موثر مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک اقدام به برگزاری دوره های ذیل نموده :
  •     فوریتهای پزشکی مقدماتی (کمک های اولیه)
  •     فوریتهای پزشکی پیشرفته
فوریت های پزشکی کمک های اولیه مجتمع فنی تهران
 
این مجموعه شامل اقدامات و مراقبتهایی است که هنگام وقوع حادثه صورت میگیرد. هدف اصلی از این اقدامات جلوگیری از مرگ، پیشگیری و جلوگیری از شدت یافتن صدمات و عوارض است، با عملکردی که جهت کاهش درد و رنج مصدوم پیش از ارجاع به پزشک و پیش از انتقال به مراکز درمانی انجام می گیرد. این اقدامات میتوانند شامل اقدامات جسمی و یا روحی باشند.
نکته قابل ذکر این است که توانایی فرا گرفتن این مهارت ها می تواند جان افراد را نجات دهد.

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان