بستن

بهداشت

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1996
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
1399/08/21چهارشنبه 17:00 تا 21:0048012,500,000

دوره آموزش کمکهای اولیه


با توجه به اهمیت امر امداد رسانی و در راستای تامین نیروی موثر مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک اقدام به برگزاری دوره های ذیل نموده :
  •     فوریتهای پزشکی مقدماتی (کمک های اولیه)
  •     فوریتهای پزشکی پیشرفته
فوریت های پزشکی کمک های اولیه مجتمع فنی تهران
 
این مجموعه شامل اقدامات و مراقبتهایی است که هنگام وقوع حادثه صورت میگیرد. هدف اصلی از این اقدامات جلوگیری از مرگ، پیشگیری و جلوگیری از شدت یافتن صدمات و عوارض است، با عملکردی که جهت کاهش درد و رنج مصدوم پیش از ارجاع به پزشک و پیش از انتقال به مراکز درمانی انجام می گیرد. این اقدامات میتوانند شامل اقدامات جسمی و یا روحی باشند.
نکته قابل ذکر این است که توانایی فرا گرفتن این مهارت ها می تواند جان افراد را نجات دهد.آموزشگاه مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک برگزارکننده تمامی دوره های اموزشی، با رویکرد جذب موفق در بازار کار و ارائه کننده مدارک معتبر بین المللی می باشد.

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان