بستن

دوره های آموزش مجازی سازی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
دوره VCAP-DCA دوره ای جامع در زمینه نصب، پیاده سازی و گسترش محیط مجازی و مدیریت دیتاسنتر های مجازی پیچیده و بزرگ می باشد. 

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با برگزاری دوره های پی در پی در زمینه مجازی سازی، پیشگام در آموزش این عرصه  می باشد.

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان