بستن

تربیت مدرس طراحی لباس

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1T 01
تربیت مدرس برای طراحی فیگور
رزرو تلفنی12030,000,000
2T 02
تربیت مدرس برای مبانی هنرهای تجسمی
رزرو تلفنی12030,000,000
3T 03
تربیت مدرس برای رنگ در طراحی لباس
رزرو تلفنی12030,000,000
4TTC 04
تربیت مدرس فیگور و طراحی لباس (جنسیت سازی)
رزرو تلفنی2139,600,000
5TTC 05
تربیت مدرس برای طراحی لباس 1
رزرو تلفنی1230,000,000
6TTC 06
تربیت مدرس برای طراحی لباس 2
رزرو تلفنی1230,000,000
7TTC 07
تربیت مدرس برای مفهوم سازی در طراحی لباس
رزرو تلفنی1230,000,000
8TTC 08
تربیت مدرس پارچه سازی و پارچه شناسی
رزرو تلفنی1230,000,000
9TTC 09
تربیت مدرس نرم افزار ایلاستریتور برای طراحی لباس
رزرو تلفنی1230,000,000
10TTC 10
تربیت مدرس پورتفلیو برای طراحان لباس
رزرو تلفنی1230,000,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان