بستن

وب و برنامه نویسی کودک و نوجوان

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
132626-1
پایتون مقدماتی
رزرو تلفنیدوشنبه 10 تا 14,چهارشنبه 10 تا 144510 درصد7,000,000
23698-1
برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته++Cنوجوانان
رزرو تلفنیفرد 13 تا 179010 درصد14,050,000
359888-1
برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته #C نوجوانان
رزرو تلفنیپنجشنبه 13 تا 17,جمعه 13 تا 179010 درصد14,200,000
498666-1
برنامه نویسی مقدماتی نوجوان
رزرو تلفنیزوج 9 تا 146010 درصد8,650,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان