سرفصل های دوره ABAQUS I :

- معرفی نرم افزار و کلیه قابلیت های آن 
-  مدل سازی و خواص مواد 
- عملیات پیش پردازش و مشاهده نتایج آن 
- تحلیل استاتیک و گرمایی
- تحلیل دینامیک 
- تحلیل تماسی
- مکانیک شکست در ABAQUS

مدارک پایان دوره ABAQUS I : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره ABAQUS 1 مراجعه نمایید.