سرفصل های دوره FLUENT

- آشنایی  با قابلیت های GAMBIT :

آشنایی با ساخت هندسه ، انواع المان ها و الگوریتم های مختلف مش بندی ، فایل های JOURNAL  ، نحوه معرفی نواحی  و مرزهای مختلف 

- آشنایی با قابلیت های FLUENT :

آشنایی تئوری با معادلات حاکم بر فیزیک مورد بررسی ،  CFD  و  تکنیک حجم کنترلی در حل مسائل  ، مدل سازی اغتشاش ، فرمولاسیون های Implicit , Explicit 

- آشنایی با قابلیت های GAMBIT , FLUENT : 

حل مسائل مختلف برای جریان سیال تراکم پذیر ، تراکم ناپذیر و نحوه انجام تنظیمات و استخراج و مشاهده نتایج 

مدارک پایان دوره FLUENT  : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک 


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره ی FLUENT مقدماتی مراجعه نمایید .