دوره طراحی فیگور یکی از دروس دوره جامع طراحی لباس مقدماتی است.
((ایندرس به صورت تکدرس وپکیج ثبت نام و برگزار می شود.))
سرفصل شامل:
لزوم شناخت اندام در طراحی لباس 
شناخت فرم اندام در فشن
آموزش تناسب خط در صفحه
تناسب خطی اندام و طراحی فیگور
 
آموزش حرکتی فیگور
استخوان بندی اندام و طراحی عضله روی فیگور 
آموزش اندام سه رخ، تمام رخ و نیم رخ
آموزش طراحی سر و صورت و مو
سایه پردازی اندام
شناخت اندام زنانه
طراحی جزییات چهره
و در نهایت آموزش 
مجموعه ای از طراحی اندام در فرم های مختلف حرکتی

 

لزوم طراحی فیگور و اندام برای طراحی خوب لباس است وهر طراح لباسی نیاز است اندام را بشناسد.

افتخارات دپارتمان فناوری مد وپوشاک مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

اجرای نمایشگاه گروهی فهم زنانه زمان با  دانشجویان مد و سبک شناسی استاد مهدیه احمدی _آبان 93 گالری زرنا
برترین غرفه اختصاصی مجتمع فنی تهران در جشنواره بین اللملی فجر با ارایه کالکشن طراحی  لباس  قشقایی و بختیاری-اسفند 96 سالن حجاب  
اجرای نمایشگاه گروهی فهم زنانه زمان 2  با  دانشجویان طراحی لباس کاربردی  استاد مهدیه احمدی _بهمن 93 گالری زرنا
اجرای نمایشگاه گروهی شوی سفید با  دانشجویان طراحی لباس مفهومی  _بهمن  94  استاد مهدیان -گالری شهربانو 
غرفه اختصاصی مجتمع فنی تهران در جشنواره بین اللملی فجر-اسفند 97 بوستان گفتگو 
اجرای نمایشگاه گروهی طراحی لباس کاربردی  با  دانشجویان مد و سبک شناسی استاد مهدیه احمدی _آبان 93 گالری زرنا 
اجرای نمایشگاه گروهی شوی سفید 2 با  دانشجویان طراحی لباس مفهومی  استاد مهدیه احمدی و استاد مهدیان  _بهمن  97 گالری نگر 
اجرای نمایشگاه گروهی شوی طراحان لباس و برندسازی -ایونت فروش طراحی  کالکشن -  استاد مهدیه احمدی   _اسفند   97 مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک 
اجرای نمایشگاه گروهی رد خیال  با  دانشجویان استایلینگ و طراحی لباس - استاد مهدیه احمدی و تقدمی و کبیری و یزدان پناه  _بهمن  98 گالری نگر 
غرفه اختصاصی نمایندگی ونک در جشنواره بین المللی مد و لباس فجر تهران _اسفند 98-بوستان گفتگو 
بازدید دانشجویان از کارخانه تولیکا -مهر 97مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 109

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک