مولاژ وحجم سازی آخرین درس از دوره جامع طراحی لباس است 
((ایندرس به صورت تکدرس وپکیج ثبت نام و برگزار می شود.))


آشنایی با ابزار اولیه ومتریال پارچه 
تکنیک های طراحی مستقیم لباس روی مانکن 
طراحی لباس و حجم سازی
طراحی با پاترون
اجرای ایده ها روی مانکن
اجرای انواع برش های خاص
انواع حجم سازی 
تکنیک های انتقال تخصصی پنس 
طراحی لباس با تکنیک پترن میکینگ
انواع بلاک سازی الگو ودوخت وساخت پترن 
طراحی برش های خاص 
ایجاد متد های جدید

ساخت ایده های طراحی در غالب حجم های سه بعدی لباس  باعث ایجاد خلق(با تکنیک مولاژ) در طراحان لباس می شود.
 

افتخارات دپارتمان فناوری مد وپوشاک مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

اجرای نمایشگاه گروهی فهم زنانه زمان با  دانشجویان مد و سبک شناسی استاد مهدیه احمدی _آبان 93 گالری زرنا
برترین غرفه اختصاصی مجتمع فنی تهران در جشنواره بین اللملی فجر با ارایه کالکشن طراحی  لباس  قشقایی و بختیاری-اسفند 96 سالن حجاب  
اجرای نمایشگاه گروهی فهم زنانه زمان 2  با  دانشجویان طراحی لباس کاربردی  استاد مهدیه احمدی _بهمن 93 گالری زرنا
اجرای نمایشگاه گروهی شوی سفید با  دانشجویان طراحی لباس مفهومی  _بهمن  94  استاد مهدیان -گالری شهربانو 
غرفه اختصاصی مجتمع فنی تهران در جشنواره بین اللملی فجر-اسفند 97 بوستان گفتگو 
اجرای نمایشگاه گروهی طراحی لباس کاربردی  با  دانشجویان مد و سبک شناسی استاد مهدیه احمدی _آبان 93 گالری زرنا 
اجرای نمایشگاه گروهی شوی سفید 2 با  دانشجویان طراحی لباس مفهومی  استاد مهدیه احمدی و استاد مهدیان  _بهمن  97 گالری نگر 
اجرای نمایشگاه گروهی شوی طراحان لباس و برندسازی -ایونت فروش طراحی  کالکشن -  استاد مهدیه احمدی   _اسفند   97 مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک 
اجرای نمایشگاه گروهی رد خیال  با  دانشجویان استایلینگ و طراحی لباس - استاد مهدیه احمدی و تقدمی و کبیری و یزدان پناه  _بهمن  98 گالری نگر 
غرفه اختصاصی نمایندگی ونک در جشنواره بین المللی مد و لباس فجر تهران _اسفند 98-بوستان گفتگو 
بازدید دانشجویان از کارخانه تولیکا -مهر 97ثبت نام و مشاوره
88889796
داخلی 109

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره مولاژ 1 مراجعه نمایید.