دوره ی ICDL 2  شامل سه مهارت  کامپیوتر به شرح ذیل است.


صفحه گسترده ( Microsoft Office Excel)
 • استفاده از برنامه کاربردی
 • خانه ها
 • مدیریت کاربرگ
 • فرمولها و توابع
 • قالب بندی
 • نمودارها
 • آماده سازی خروجی ها
   
استفاده از پایگاه داده ها (Microsoft Office Access)
 • درک مفهوم پایگاه های داده
 • جداول
 • بازیابی اطلاعات
 • اشیاء
 • خروجی ها
 • چاپ کردن
   
ارائه مطلب (Microsoft Office Power Point)
 • استفاده از برنامه کاربردی
 • توسعه یک ارائه مطلب
 • متن
 • نمودارها
 • اشیاء گرافیکی
 • آماده سازی خروجی ها
   
پس از گذراندن این دوره شما میتوانید در ادارات به عنوان یک کارمند اداری مشغول به کار شوید.


دوره های مقدماتی تا پیشرفته آموزش مهارت های پایه در مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار میگردد.


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 130

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره ICDL مراجعه نمایید.