• معرفی نرم افزرا های حوزه نفت و گاز
 • معرفی استانداردهای و کدهای طراحی Piping
 • معرفی انواع لوله ها و بررسی ویژگی های مختلف لوله  و تیوبها
 • روشهای ساخت انواع لوله
 • معرفی جنس انواع لوله¬ها
 • بررسی انواع روشهای اتصالات
 • بررسی انواع OLFitting طرز شناسایی و انتخاب آنها
 • انواع روشهای انشعاب گیری
 • معرفی انواع شیرآلات و بررسی Rating شیرها
 • معرفی انواع فلنجها و بررسی Rating  فلنجها
 •  بررسی مدارک Piping
 • بررسی روشهای چیدمان انواع مخازن و پمپ و تجهیزات
 • معرفی انواع Piperack و محاسبه عرض و ارتفاع
 • بررسی انواع Praectice ها در اطراف تجهیزات
 • معرفی مدارک و نقشه های آنالیز تنش
 • معرفی انواع ساپورتها
 • بررسی انواع ساپورت گذاری روی لوله
 • معرفی و بررسی Loop های روی لوله
 • معرفی Expansion Join
 • تمرین جهت طراحی خطوط لوله حول تجهیزات فرایندی

مدارک پایان دوره اصول تئوری PIPING: ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115


مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره اصول Piping را برگزار میکند.

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره Piping مراجعه نمایید.