مقدماتی
- معرفي نرم‏افزار و قابليت‌هاي آن.
- آشنايي با محيط نرم‏افزار، آيكن‌ها و كليدهاي مورد نياز.
- آشنايي با معادلات ترموديناميكي و چگونگي انتخاب آنها در مسائل.
- آشنايي و كاربرد :

  •     Flow Sheet and Sub Flow Sheets
  •     Streams
  •     Equipments
  •     Heat Transfer Equipments
  •     Piping Equipments
  •     Rotating Equipments
  •     Separation Operations
  •     Solid Operations
  •     Column

- گرفتن گزارش از نرم‏افزار.
- استفاده از مثال‌هاي كاربردي در موارد فوق‏الذكر.

پیشرفته
-يادآوري و مرور دورة مقدماتي
-آشنايي با Oil manager
-آشنايي باin Hysys  Reactions  و Reactors
-آشنايي با Logical Operations (SpreadSheets , Set , Balance , Adjust Recycle Reactors)
-آشنايي با Solid Operations
-آشنايي با بحث Optimization
-بررسي واحدهاي نمونة معرفي شده در Manual ارايه شده توسط كمپانيHYSYS   (Tutorials)
-ارايه و بررسي مثالهاي كاربردي مربوط به صنايع مختلف و برگرفته از دوره‌هاي آموزشي مشابه در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي گوناگون


مدارک پایان دوره نرم افزار HYSYS مقدماتی و پیشرفته : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره نرم افزار HYSYS مقدماتی و پیشرفته را برگزار میکند.


جهت ثبت نام و رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره Hysys مراجعه نمایید.