آشنائي با اصول و مباني GIS
آشنائي با محيط و نحوه نصب Arc GIS
معرفي انواع سيستم هاي مختصاتي زمين مرجع نمودن نقشه هاي برداري  و رستر
رقومي سازي و کار با جداول
گزارشگيري و علامت گذاري
جانمائي نقشه
 


 

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار  Are GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار Are GIS را برگزار میکند.


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره GIS مراجعه نمایید.