سرفصل های دوره GIS  مقدماتی و پیشرفته : 


- آشنایی با اصول و مبانی  GIS
- آشنایی با محیط 
-  معرفی انواع سیستم های مختصاتی 
- آشنایی  با ARC ها 
- زمین مرجع نمودن و نقشه برداری 
- رقومی سازی نقشه های موضوعی 
- ورود اطلاعات به جدول نقشه ها
- آشنایی با ابزار های مهم
- نحوه رنگ آمیزی نقشه ها 
- نحوه برچسب گذاری 
نحوه ساخت فایل پلات


- معرفی لایه های رستر 
- آنالیز های سطحی
-   مکان یابی 
- آشنایی با محیط ArcScene
-  نحوه ساخت TIN
- نحنوه سه بعدی سازی منطقه 
نحوه سه بعدی سازی عوارض Extrusion
تعریف و  کاربرد GDB
ساخت GDB
نحوه ساخت DOMAIN
ساخت SUBTYPE 
ساخت توپولوژی
رفع خطا در نقشه های CAD بر روی لایه های نقطه ای ، خطی و پلی گونی 


 

        مدارک پایان دوره مقدمه ای بر GIS : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار  Are GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار Are GIS را برگزار میکند.


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره GIS مراجعه نمایید.