نرم افزار PMBOK مجموعه‌ای از واژگان، راهنما و دستورالعمل‌ها برای مدیریت پروژه است که این پیکره دانشی در حال حاضر به عنوان کتاب راهنما برای مدیریت پروژه شناخته و همچنین با مفهوم مدیریت شامل طرح‌ریزی، سازمان‌دهی، ابزارها و فن‌های موجود، اجرا و کنترل عملیات به‌عنوان پشتیبانی برای تهیه گواهی‌های ارائه‌شده توسط «مؤسسه مدیریت پروژه» (مانند PMP وCAMP ) مورد استفاده قرار می گیرد.
 
  • چهار چوب مديريت پروژه
  • چرخه حيات پروژه و سازمان
  • فرآيندهای مديريت پروژه
  • حوزه دانش مديريت پروژه
  • جمع بندی اصول مديريت پروژه

مدارک پایان دوره استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012 : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115
مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012 را برگزار میکند.


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره استاندارد PMBOK مراجعه نمایید.