• آشنايي با مباني مديريت پروژه
 • ساختار شکست کار (WBS)
 • آشنايي با محيط MSP
 • تقويم
 • وارد کردن فعاليتها
 • تعيين روابط بين فعاليت ها
 • تعريف منابع
 • تخصيس منابع
 • تسطيح منابع
 • Save Baseline
 • پيگيري پروژه
 • تنظيمات نماي MSP
 • Earned Value Management
         
مدارک پایان دوره MS Project 2016 : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک  با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره MS Project را برگزار میکند.


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره MS Project مراجعه نمایید.