1. مقدمه و تعاريف
  2. آشنائی با نقشه خوانی و بررسی اسناد و مدارک پيمان
  3. تهيه و تنظيم ليست های متره و نحوه بر آورد
  4. تهيه و تنظيم صورت وضعيت از اسناد و مدارک و صورتجلسات
  5. نحوه محاسبه تعديل و ...
  6. تشریح فصول تکمیلی فهرست بهاء ابنیه و بررسی مقدمه و آیتمهای آن و آشنائی با نحوه متره نمودن در قالب يک پروژه تکمیلی
       
  مدارک پایان دوره جامع متره، برآورد وصورت وضعیت نویسی : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره متره و برآورد را برگزار میکند.


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره متره برآورد مراجعه نمایید.