سرفصل دوره AutoCAD 2D (دو بعدی)


 • معرفی محیط Auto CAD
 • معرفی انواع سیستم های مختصات دهی
 • Draw
 • Modify
 • معرفی کمک رسم ها،Osnap،
 • Intersection-mid point-end point
 • حرکت ظاهری +بزرگنمایی
 • فرمان لایه بندی و ویرایش آن
 • Dimension
 • روشهای مختلف اندازه گیری
 • تقسیم ترسیمات به اندازه های مشخص
 • وارد کردن عکس به صفحه CAD و کار کردن روی آن
 • روش اولیه plot گرفتن ،(مباحث پیشرفته و ترسیمات در سه بعدی تدریس می شود.)
 • مدیریت خروجی CAD(مربوط به بحث پرینت)
 • منابع خارجی .فایل.تصاویر و....
 • تقسیم صفحه اتوکد به حالت های مختلف

مدارک پایان دوره AUTO CAD 2D : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115


مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک  با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره AutoCad 2D را برگزار میکند.

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره اتوکد 2بعدی مراجعه نمایید.