•  تعریف عمومی شبکه
  • پروتوکلها و استانداردها
  • کابل کشی در توپولوژی متفاوت
  • بررسی مدل 7 لایه ای OSI  و توضیح وظایف هر لایه
  • پروتکل استک TCP/ IP
  •  آدرس دهی  IP و Subnetting
  •  تجهیزات شبکه
  • معرفی تکنولوژی های WAN
  • معرفی تکنولوژی های Wireless
  •  معرفی سیستم های عامل ، انواع آنها در شبکه و معرفی محصولات
  • کارگاه عملی

مشاوره و ثبت نام 88889796 داخلی 120
ثبت نام دوره +Network رزرو دوره +Network