دوره برنامه نویسی مقدماتی با زبان C
 

 1. نحوه نصب C بر روی سیستم ها
 2. کشیدن اشکال ساده
 3. رسم شکل های پیچیده تر
 4. یک اجرای ساده
 5. عملیات ریاضی
 6. دستورات تکراری و معرفی حلقه ها
 7. ذخیره کردن و بازکردن دوباره فرامین ایجاد شده به کمک C
 8.  نیاز اشکال پیچیده به حلقه ها
 9. تعریف یک متغیر 
 10. مقداردهی به یک متغیر
 11. تغییر مقدار یک متغیر
 12. خواندن ورودی از کاربر
 13. نمایش مقدار یک متغیر
 14. استفاده مجدد از مقدار ذخیره شده در یک متغیر
 15. استفاده همزمان از متغیرها و حلقه ها
 16. شرط ها
 17. عبارات بولی
 18. عملگرهای ریاضی
 19. مقادیر TRUE و FALSE
 20. دستور IF
 21. دستور IFELSE
 22. انواع خطاها و نحوه برخورد با آنها
 23. روال های مربوط به زمان و تولید اعداد تصادفی
 24. روال های مربوط به ریاضیات
 25. تعریف یک روال جدید
 26. فراخوانی یک روال ایجاد شده
 27. فرستادن متغیرها به روال ها
 28. برگردان مقادیر از روال ها
 29. معرفی درخت فراخوانی
 30. روال های بازگشتی
 31. روال ها و توابع در زبان های مختلف برنامه نویسی
 32. استفاده همزمان از روال ها، لیست ها و آرایه ها
 33. دستور SORT
 34. پیاده سازی الگوریتم مرتب سازی حبابی
 35. دیگر الگوریتم های مرتب سازی
 36. الگوریتم های جست و جو
 37. پیچیدگی زمانی و حافظه
 38. نحوه محاسبه و آنالیز پیچیدگی زمانی
 39. انواع زبان های برنامه نویسی
 40. کامپایلر چیست؟
 41. مفسر چیست؟
 42. روش های روالی و شی گرا برای حل مسائل
 43. تفاوت میان روش های روالی و شی گرا
 44. معرفی زبان های روالی و شی گرا

 

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 113


مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک 

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره الگوریتم مراجعه نمایید.