جهت مدلسازی یک کاراکتر در مایا و زیبراش ابتدا باید concept (Thales Simonato de Oliveira ) طراحی کنیم
 
 
مایا
 
با ابزار داینامش وZsphere در زیبراش میتوانیم مدلسازی کنیم دایره ها را جابجا کنیم وشکل را بوجود آوریم و با زدن کلید A حالت اصلی را ببینیم و adaptive skin کرده و با براشهای مختلف کاراکتر را شکل میدهیم و بعد رنگ آمیزی و تکسچر را انجام میدهیم.
 
زبراش
 
درzbrush از uv master جهت قراردادن تکسچر و Uvاستفاده میکنیم تا رابط بین بافتها با سطح کاراکتررا مشخص کنیم
 
 
uv master-بافت
 
استفاده از بافتهای زنده و تکسچرهای پوست درخت و ...
 
paint
 
paint
 
 
شبیه سازی نور به این شکل باشد که نور حتما بالای سر کاراکتر قرار گیرد تا نشان دهنده نور خورشید باید (Area light Directional)
 
شبیه سازی نور
 
برای خروجی گرفتن از کاراکترباید از روش رندر لایه ای در نرم افزار مایا جهت ساخت انیمیشن استفاده کنیم
 
blue monkey animation
 
 
 
 
 
دپارتمان گرافیک و انیمیشن
 
حامد پناهی