در این دوره با نگاهی متفاوت به فن بیان و گویندگی می‌پردازیم؛ بدین نحو که با استفاده همزمان از تمرین‌ها و مهارت‌های فن بیان، حس و بداهه گویی در اجرا و نیز مهارت‌های ارتباطی با رویکرد روانشناسانه توانایی افراد را در سطوح مختلف برای خوانش بهتر متون ادبی، گفتار روان‌تر و دقیق‌تر، سخنرانی در جمع، اجرای رادیویی و تلویزیونی، تقویت حس در نمایش رادیویی و … افزایش می‌دهیم.
سر فصل:
•    تمرین و آماده‌سازی ابزارهای گفتاری (گرم كردن فك، زبان و اندامهاي گفتاري با نرمش و تمرين حروف وكلمات)
•    خوانش متون مختلف (خوانش متون مختلف از جمله شعر كلاسيك، شعر معاصر، داستان، متن صنعتي و …)
•    تمرین صداسازی و آواشناسی (تمرين آواهاي كششي و آواز براي تقويت ديافراگم و افزايش قدرت صداي خروجي از گوينده)
•    تمرین حس و نمایشنامه‌خوانی (تمرين يك نمايشنامه از ابتدا تا انتها و اجراي آن در سالن آمفي تئاتر به صورت نمايشنامه خواني در پايان دوره

مهارتهای اکتسابی
•    افزايش قدرت ابزارهاي گفتاري و بياني
•    افزايش مهارت زبان بدن و درك رفتارهاي شخصي و مستقل از رفتارهاي بدن
•    افزايش مهارت خوانش متون

نام استاد:  دکترعلی مهنام فر
مدت دوره 40 ساعت

جهت مشاهده اطلاعات دوره آموزش فن بیان و سخنوری اینجا کلیک کنید.