20% تخفیف به مناسبت روز دانشجو برای کلیه دوره های آموزشی و برای تمامی ثبت نام کنندگان فقط تا جمعه 19 آذرماه
این تخفیف از فردا 16 آذرماه بر روی تمامی دوره های آموزشی بر روی سایت اعمال خواهد شد و دانشجویان و هنرجویان می توانند ثبت نام خود را به صورت آنلاین انجام دهند.