از چیدمان منزل خود خسته شده اید؟
دوست دارید به سبکی مدرن دکوراسیون منزلتان را چیدمان کنید؟
دوست دارید با تغییر فصل،  دکوراسیون منزلتان را تغییر دهید؟
دوست دارید از فضای اتاق حداکثر استفاده را برده و یا اتاق شما بزرگتر جلوه کند؟

با ما دراین سمینار همراه شوید.
 
ارائه دهندگان:
 سرکار خانم مهندس اوجی(کارشناس ارشد معماری)
 سرکار خانم مهندس نوری(کارشناس ارشد معماری )

مکان : مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک
زمان: پنجشنبه 25 آذرماه ساعت 11 الی 13

رزرو: 88889796 داخلی 110 و یا ارسال A به 3000242400