رویدادهای آینده مجتمع فنی تهران نمایندگی های ونک و نارمک را اینجا ببینید:


    تاریخ   
      رویداد        
محل برگزاری
    تماس   
هزینه 
  وضعیت   
   96/06/09            سمینار گریم                             ونک                    88889796 
داخلی 111 
     رایگان            برگزار شد      
 96/04/20        سمینارساخت       
انیمیشن
         ونک                         88889796 
داخلی 111
   رایگان          برگزار شد     
   96/04/22           سمینار تخصصی       
 کافی شاپ
 
                     ونک                     88889796   
 داخلی 116  
     رایگان             برگزار شد        
 96/04/24       کارگاه دوخت مانتو                        ونک                   88889796   
داخلی 109
  120000 
  تومان  
       برگزار شد      
 96/05/03   سمینار  
       Hack Pack
        
                  ونک                 88889796 
داخلی 120
    رایگان         برگزار شد     
96/05/12        سمینار بورس                          ونک                 88889796 
داخلی 102
    رایگان         برگزار شد     
96/06/30      نشست عکاسانه                     ونک                 88889796
داخلی 111
   رایگان     در حال
تکمیل ظرفیت 
 96/06/06      سمینار معماری و     
دکوراسیون داخلی
 
               نارمک               77203060
داخلی 207
   رایگان      در حال
تکمیل ظرفیت  
 96/06/22  سمینار تحلیل رفتار   
متقابل زوجین
               ونک                   88889796
داخلی 102
   رایگان      در حال
 تکمیل ظرفیت 
96/06/08     سمینار حسابداری  
واشتغال
               نارمک              77203060
داخلی 206
   رایگان          برگزار شد     
96/07/11  چگونه وارد
        بازار کار شویم       
                 ونک                88889796
داخلی 102
    رایگان    درحال
 تکمیل ظرفیت

   به زودی           سمینار معماری                      ونک                88889796
داخلی 115
   رایگان     در حال
تکمیل ظرفیت
    به زودی          سمینار عمران                        ونک                88889796
داخلی 115
   رایگان     در حال
تکمیل ظرفیت
   به زودی           سمینار صنایع                           ونک              88889796
داخلی 115
   رایگان     در حال
تکمیل ظرفیت