دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/02/31پنجشنبه 13:00 تا 17:00,جمعه 13:00 تا 17:00مقدمه‌ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفت152012124,152012128

فرم ورود مشخصات