دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/03/05زوج 17:00 تا 21:00مقدمه‌ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفت152012124,152012128

فرم ورود مشخصات