بستن

دوره های آموزش مجازی سازی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
VCAP-DCA
1396/02/10یکشنبه 17:30 تا 20:30,سه شنبه 17:30 تا 20:30423 درصد11,590,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد