بستن

دوره های آموزش تکمیلی مایکروسافت

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Exchange Server 2013
1395/10/02پنجشنبه 13:00 تا 17:00,جمعه 13:00 تا 17:00603 درصد8,580,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد