بستن

گروه طراحی دوخت پیشرفته

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
13D-1
مولاژ
1396/02/10دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00603 درصد9,900,000
مولاژ

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد