بستن

گروه طراحی دوخت پیشرفته

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
13D-1
مولاژ
1396/05/12پنجشنبه 13:00 تا 17:00603 درصد9,900,000
23D-1
مولاژ
1396/05/02دوشنبه 09:00 تا 13:00603 درصد9,900,000
مولاژ

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک می باشد