این دوره شامل آموزش طراحی جواهرات بوسیله نرم افزار ماتریکس بصورت سه بعدی می باشد .از قابلیت های اجرای نرم افزار، -- 
پیش نمایش احجام طراحی شده
رفع معایب قبل از اجرا
خلق ایده ها و طرح های خلاقانه در فضای مجازی نرم افزار ماتریکس است.

دوره آموزش نرم افزار ماتریکس در مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و با رویکرد ورود مطمین به بازار کار برگزار میگردد.


ثبت نام و مشاوره 88889796 داخلـی 109
ثبت نام دوره ماتریکس رزرو دوره ماتریکس