سر فصل های دوره Packag MCSA :

- سرفصل دوره 410-70
- سرفصل دوره 411-70
- سرفصل دوره(1)412-70
-سرفصل دوره (2)412-70 


 

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 120
مجتمع فنی تهران (نمایندگی ونک)

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره Pack MSCA مراجعه نمایید.