• مطالعه امکان سنجی
  • تکنیک های اقتصاد مهندسی
  • آموزش ورود اطلاعات در کامفار و مفاهیم پايه
  • ترازنامه اولیه
  • برآوردها و تحليل ها
  • ارتباط با سيستم
  • ساختار داده ها  در نرم افزار
  • ورود داده های مالی
  • نتايج و محاسبات
  • تهيه گزارشات توسط نرم افزار
  • مروری بر استاندارد UNIDO
        
مشاوره و ثبت نام 88889796 داخلی 115
ثبت نام دوره COMFAR III رزرو دوره COMFAR IIIمجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره COMFAR III را برگزار میکند.