سرفصل دوره Revit Architectural


 • آکسبندی و روشهاي ترسيم آن
 • ایجاد المانهای مشابه
 • تغيير نوع (خصوصیات) یک المان
 • معرفی انواع دیوارها
 • دستور Level و تنظيمات مربوط به آن
 • دستور Door
 • دستور Windows
 • دستور Floor
 • کاربرد انواع فونداسیون ها و نوع عملکرد آنها
 • معرفی اجزای کف ساختمان
 • دستور Section
 • دستور Roof by Footprint
 • دستور Opening
 • کاربرد Dormer (Opening)  در سقفهای شیب دار
 • منوي View
 • معرفی پلّه و سیستمهای مختلف آن (نحوه انتقال بار)
 • دستور Ramp و روش‌هاي ترسيم
 • دستور Component
 • Place a Component ( روش مبلمان كردن پلان )
 • Lighting & Lighting Properties
 • Sun Setting
 • View Properties (Crop Region,Shadows,…)
 • Model In Places
 • Cut Geometery
 • ترسیم Railing و تنظیمات آن
 • Work Plane
 • آوردن فایل CAD به داخل نرم افزار و مدیریت آنها
 • دوربین گذاری و تنظیمات آن
 • دستور Family و Conceptual Mass  و چگونگی ساخت آن-ها
 • تعریف Mass و کاربرد آن

مدارک پایان دوره Revit Architectural : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)

 
        
مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115


مجتمع فنی تهران  نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره Revit Architectural را برگزار میکند.


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره Revit مراجعه نمایید.