• تعریف و سرآغاز
  • ترسیم و ویرایش
  • سه بعدی
  • پرزانته
  • کاربر روی مدل
  • افزودن پلاگین وی ری به اسکتچاپ
  • Material
  •  Option
  • lighting
  • Render


مشاوره و ثبت نام 88889796 داخلی 115
ثبت نام دوره Sketchup & V-Ray رزرو دوره Sketchup & V-Ray


       

مجتمع فنی تهران  نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره Sketchup & V-Ray را برگزار میکند.